Kind vraagt zijn vaderCHRISTELIJKE SEKSUELE VOORLICHTING
Kind vraagt zijn vaderCHRISTELIJKE SEKSUELE VOORLICHTING

Introductie Seksuele Voorlichting

Klas met Christelijke Seksueel Onderwijs

Deze informatie is bestemd voor christelijke ouders om hen te helpen met de seksuele voorlichting aan hun zoon of dochter ouder dan 9 jaar en 14 jaar.

De ouders dienen eerst zelf deze informatie te bekijken en te analyseren alvorens deze te tonen aan hun kind. Het is de taak van christelijke ouders om hun kinderen te onderwijzen (Deut. 11:19). Kijk eens hoe goed de Joden hun kinderen voorlichten. De maagd Maria (12-15 jaar ?) wist het heel goed, ze had beslist een goede seksuele voorlichting genoten van haar ouders. Dus ouders die Jezus Christus aanvaard hebben als hun Verlosser, hebben de verplichting om hun kinderen te onderwijzen. Christelijke seksuele opvoeding is een zeer belangrijk onderwijs in een juiste relatie met de Here Jezus Christus, de Schepper. De (seksuele) relatie tussen man en vrouw is gemaakt door onze Schepper.
Het is niet te bedoeling dat een kind voorlichting krijgt op school of van vriend(inn)en of klasgenoten. Wees niet bang om voor te lichten. U zult verbaasd zijn over eventuele vragen, vaak zijn deze eerder gericht op de zwangerschap dan op de gemeenschap.
De eerste stap is om samen met de zoon of dochter Genesis 1 en 2 te lezen.

Alle rechten (copyright) van de plaatjes en video berusten bij de auteurs van het internet.

Voor kinderen vanaf 9 jaar: VOORLICHTING 1

Voor kinderen vanaf 14 jaar: VOORLICHTING 2

Christelijke seksuele voorlichting is een taak van de ouders

Kijken wij naar de Joden, dan zien wij hoe goed hun seksuele voorlichting is. De meisjes weten exact de datum waarop zij zwanger kunnen worden. Reeds de maagd Maria wist op jonge leeftijd reeds hoe zij zwanger kon worden. Heden vindt slecht onderwijs plaats door ouders en op scholen. In sommige landen, het verplichte onderwijs van genero: geen verschil tussen jongens en meisjes. Jongens moeten met poppen spelen en meisjes met auto's. Jongens mogen in rokken lopen. Weigeren de ouders dit onderwijs, dan worden zij uit de ouderlijke macht gezet. Daarom ontvluchten sommige christen ouders hun land. God heeft duidelijk man én vrouw geschapen bij de schepping. Waarom? De man heeft zijn sterke eigenschappen met zwakheden zoals gevoel. Vrouwen zijn meer gevoeliger en sterker op andere vlakken. Het kind heeft BEIDE nodig, zowel vader als moeder.
Kijken wij naar het feit dat ouders soms bepalen van geslacht te veranderen, waarmee in sommige landen niet gewacht hoeft te worden tot de meerderjarige leeftijd van 18 jaar. Het resultaat de jongen wordt geopereerd en de geslachtsdelen veranderd in vrouwelijk. Maar zal nimmer kinderen kunnen baren. Of het meisje krijgt een penis, maar zal nimmer een zaadlozing hebben. In beide gevallen, geen kinderen kunnen krijgen. Dat is exact wat satan wenst. In andere gevallen wordt het seksuele geslacht naar het oorspronkelijk terug geopereerd, maar de schade is gebeurd en kunnen geen kinderen meer verwekken. Ja, erger het trauma is zo groot dat zelfmoord volgt.
Laten wij als ouders onze verantwoordelijkheid nemen en onze kind(eren) goed voorlichting. Seksuele voorlichting is de taak van de ouders en NIET van de school. Jouw kind dient het als eerste van de ouders te horen, niet van vriend(inn)en op school. Deze pagina's geven eerlijke en openlijke voorlichting zoals onze Here God dat heeft bedoeld. Vergezeld van illustraties en video's. De seksuele gemeenschap had reeds plaats vanaf de schepping en de apostel Paulus bevestigd het door "onthoud elkaar de gemeenschap niet tenzij in overeenstemming voor gebed" (1 Cor. 7:5). Gebruik deze pagina's als hulp. Als ouder kun je het beste bepalen aan welke informatie jouw kind toe is.

pijltjeWat betekent Genesis 2:24 en hoe krijgen we kinderen?
pijltjeOm wat voor redenen is seks voor het huwelijk verboden?
pijltjeWat is lichamelijke gemeenschap?
pijltjeWat zijn de verschillen tussen de jongens en meisjes?
pijltjeIs seks goed of is het slecht?
pijltjeWelke veranderingen bij meisjes in de puberteit?
pijltjeWelke veranderingen bij jongens in de puberteit?
pijltjeWelke invloed van de hormonen?
pijltjeWat is menstruatie?
pijltjeHoe word je zwanger?
pijltjeWelke gebeurtenissen tijdens de zwangerschap?
pijltjeWat is ondertrouw?
pijltjeWat betekent het huwelijk?
pijltjeHoe kies je jouw toekomstige partner?
pijltjeWat is de functie van sperma bij de man?
pijltjeWaarom is borstvoeding belangrijk?
pijltjeWelke voorbereidingen voor het huwelijk?
VIDEO
pijltjeWat is de menstruatie cyclus?
pijltjeHormonen sturen de menstruatie cyclus?
pijltje9 maanden van zwangerschap
pijltjeUitleg over de bevruchting
pijltjeDe bevruchting en 9 maanden van zwangerschap
pijltjeSperma
pijltjeDe natuurlijke geboorte
pijltjeDe keizersnede
pijltjePreek hoe kies je jouw partner, met wie mag je verkering hebben, wat houdt verkering in?